Om oss

Vi som arbetar på New Dream är en sammansvetsad arbetsgrupp som tidigare har arbetat tillsammans i flera år och delar samma vision och samma arbetssätt. På individnivå har vi olika erfarenheter och olika kulturella bakgrunder. Detta gör oss till ett starkt team på olika sätt. Vi är duktiga på olika saker och tar vara på varandras kompetens och nyttjar varandras erfarenheter och kvalifikationer där det behövs. Det anser vi vara en otrolig styrka i vårt företag som både deltagare och uppdragsgivare kommer kunna använda sig av.

Vårt uppdrag

Vi tror på människan och varje personens förmåga att kunna lära sig och bidra till samhället på olika sätt. Nyckeln är enligt oss att anpassa insatsen till individen så gott det går. Möta individen där den är i sin utveckling och börja jobba mot målet.

Vår bakgrund

Vi har lång erfarenhet inom utbildning och arbetsmarknad. Vi har erfarna personal med olika kompetenser som rör arbetsmarknadsfrågor samt utbildning.


Vår Vision

Skapa bättre förutsättningar för alla samhällen

Business Intelligence

För att lösa problemet vänder sig idag allt fler organisationer till Business intelligence system, ofta förkortat som BI-system. Business intelligence är de tekniker, metoder & processer som används för att fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. Ett bra BI-system gör livet enklare för beslutsfattare och det finns egentligen två delar som ska ingå. Dels ska det finnas en effektiv informationshantering vilket är viktigt när data är spridd i olika system och delar av verksamheten. Ett bra business intelligence-system måste också kunna analysera den data som samlas in effektivt och på ett sätt som hjälper dig att ta smarta beslut.

Integration

Förutom effektiva verktyg för informationshantering och analys är det viktigt att det system man väljer för business intelligence fungerar för alla funktioner och roller i organisationen. Till exempel är det viktigt att BI-systemet är tillgängligt och anpassat för: Ledningen, Management-funktionen, Avdelningen för finansiell kontroll, Administratörer, Andra som är involverade i beslutsfattande

Ett bra business intelligence system

För att kunna hantera växande datavolymer i din organisation är det helt enkelt viktigt att välja ett system för business intelligence som ger dig kontroll och bra beslutsunderlag. Därför är det självklart också viktigt att BI-systemet är pedagogiskt för användaren. Genom att välja rätt system kan du förvänta dig: Bättre beslutsfattande, Optimerade interna processer, Ökad operationell effektivitet, Nya intäktskällor och konkurrensfördelar, Trender på marknaden, Potentiella problem i verksamheten

BI

Tjänster

Våra tjänster vänder sig främst till personer som är arbetssökande. Vi vill ta vara på all kompetens som kommer in i Sverige, därför är vår målgrupp även asylsökande. Vi erbjuder kurser om arbetsmarknad till arbetssökande oavsett hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden ni står. Våra projekt vänder sig främst till de målgrupper där vi ser den högsta arbetslösheten.

Förberedelse inför arbete

Hos oss kommer du få möjlighet att förbereda dig inför ditt framtida arbete och utveckla dina språkkunskaper som berör arbete (yrkessvenska). Vi informerar dig om de viktiga sociala koder och policyer som kan finnas på en arbetsplats. Vi ger dig upplysning kring vilka rättigheter och vilka skyldigheter du har på en arbetsplats.

Arbetsträning

Är du i behov av arbetslivserfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden? Då kan arbetsträning eller förstärkt arbetsträning vara något för dig. New Dream erbjuder direkt kontakt med arbetsgivare inom olika branscher där du får möjlighet att testa just de yrke som du är intresserad av.

Distansutbildning

Läs en kurs på distans, online! För dig som själv vill kunna bestämma var och när du ska studera.

New dream Team

Med oss kommer ni att förverkliga era drömmar.

Zeki Zehra Merdzanic

VD 0728 40 40 98

Gabriel Moradi

IT-Manager 0728 40 40 84

Marian Aden

Kvalitetschef 0728 40 40 38

Wael Hashem

Ekonomichef 0728 40 40 12

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på ditt språk om du har frågor. Våra vägledare och rådgivare kan hjälpa dig på ditt språk kring frågor som rör utbildning och arbetsmarknad!

Zeki
Zeki Zehra Merdzanic
0728 40 40 98
Wael
Wael Hashem
0728 40 40 12
Gabriel
Gabriel Moradi
0728 40 40 84
Hermon
Hermon Semere Tsegai
0728 40 40 58
Hermon
Marian Aden
0728 40 40 38
English عربی فارسی ትግርኛ Aaf Somali

Address

Stridsvagnsvägen 14
29139, Kristianstad

Telephone nummer

+46 728 40 40 98

Din meddelande har skickat. Tack!